نوینو

لحظه پریدن مرد مسن

0

????لحظه پریدن مردی مسن از روی پل چی میشه که به جایی میرسی که میای ماشینو پارک میکنی و همچین تصمیمی رو میگیری! و چقدر دردناکه لحظه ای که دودِل بود بپره یا نه????

یک سال پیش
اخبار