نوینو

لطفا برای مشاهده ویدئو وارد حساب کاربری خود شوید

شکل گیری گردبادهای خطرناک در سواحل کارولینای جنوبی امریکا

4

شکل گیری گردبادهای خطرناک در سواحل کارولینای جنوبی امریکا