نوینو

محل دقیق دفن حاج احمد متوسلیان مشخص است/ چرا عده‌ای از بررسی و تفحص این محل خودداری می‌کنند!؟

0

نادر طالب‌زاده: مردم حق دارند بدانند چه بلایی بر سر حاج احمد آمد. یکبار نمی‌روند آنجایی که کارشناسان و شاهدان می‌گویند را تفحص کنند تا حتی اگر این ادعا کذب است؛ دروغ آن مشخص شود.

یک سال پیش
مذاهب