نوینو

سقوط آزاد تفریحی از هلیکوپتر در ساحل ایران

۱

میتوان به صورت تفریحی بدون نیاز به آموزش از هلیکوپتر اقدام به سقوط آزاد تفریحی نمود. در این ویدئو محمد به همراه استاد نقدی پری بدون هیچ گونه تجربه قبلی از ارتفاع چهار کیلومتری بیرون پریدند. به این نوع پرش از بالگرد، تندم می گویند. محمد هم اکنون در تیم استاد حضور دارد. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید: اینستاگرام @mehdi_naghdipari وبسایت www.mehdinaghdipari.com

۲ ماه پیش
طنز